PREČU NODOŠANA ATPAKAĻ

tiesības neatmaksāt naudu par preci, ja:
- nododamā atpakaļ prece tika lietota,
- nododamā atpakaļ prece ir bez oriģinālajām etiķetēm;
- nododamā atpakaļ prece ir sliktā stāvoklī, sabojāta;
- nododamā prece tika izgatavota speciāli Jums (piemēram, automobiļa salona pārvalki ir paredzēti konkrētam automobilim).

Nododot atpakaļ preces, jāievēro šādi nosacījumi:

  • nododamā atpakaļ prece jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;

  • prece nedrīkst būt sabojāta;
  • precei jābūt nezaudējušai preču izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēvītes u.c.) (šis punkts netiek ņemts vērā gadījumā, ja tiek nodota atpakaļ nekvalitatīva prece);
  • nododamai atpakaļ precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tā bija pirkšanas brīdī;
  • kopā ar preci jāiesniedz preces iegādes dokumenti.


Nodošanas atpakaļ termiņi un forma

Atcelt pasūtījumu un nodot atpakaļ preci varat 30 darba dienu laikā no preču piegādes dienas, izņemot gadījumus, ja prec tika izgatavota pēc speciāla pasūtījuma.
Nododamai atpakaļ precei jābūt papildu iepakotai kastītē vai maisiņā, aizlīmētai, uz iepakojuma jābūt skaidri uzrakstītai LTD AutoWin.EU, Alyvu 9A-13, Gineitiskes, Vilnius, Lithuania
Nododamās atpakaļ preces jānogādā AutoWin.EU LTD punktā, kur darbinieki novērtē, vai tika ievēroti nodošanas atpakaļ nosacījumi, un vai preces nav sabojātas. Ja viss ir pareizi izdarīts, nauda tiek pārskaitīta uz bankas kontu 14 darba dienu laikā no preces nodošanas atpakaļ dienas. Neievērojot nosacījumus, klientam tiek nodota pati prece.